கட்டுரைகள்

புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் வெளியுறவுச் செயற்பாடுகள்
புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் வெளியுறவுச் செயற்பாடுகள்

அண்மையில் ஒஸ்ரேலியாவைச் சேர்ந்த சில தமிழ்ச் செயற்பாட்டாளர்களும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த சில செயற்பாட்டாளர்கள...

ஈழத்தமிழர்க்கான தீர்மானமும், உலக மனித உரிமை பிரகடனமும்
ஈழத்தமிழர்க்கான தீர்மானமும், உலக மனித உரிமை பிரகடனமும்

உலகளாவிய ரீதியில் மனிதர்களை சாதி, மதம், இனம், நிறம், மொழி, நாடு என்கிற பாகுபாடு காட்டி வேறுபடுத்தக்கூடாது. தனி மன...

இலங்கை - இந்திய தேர்தலும் தமிழ் தேசியமும்
இலங்கை - இந்திய தேர்தலும் தமிழ் தேசியமும்

தேர்தல் ஆண்டாக 2024 ஆம் ஆண்டு விடியப் போகிறது. இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் அமெரிக்காவிலும் 2024 தேர்தல் நடக்கவிருப்...

என்றும் மரணிக்காத காசாவின் குரல் - ரிவாட் அலாரீர் :
என்றும் மரணிக்காத காசாவின் குரல் - ரிவாட் அலாரீர் :

காசா பல்கலை பேராசிரியர் இஸ்ரேலால் படுகொலை ! இஸ்ரேலிய விமானத் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட கவிஞர், பேராசிரியர் னுச....

Bootstrap